ЛЕПИЛО КОЛАПАК 16

1.Приложение: за машинно и ръчно лепене на хартия към хартия, хартия към стъкло и хартия към PET.

2Характеристика

  • Външен вид - високо вискозен разтвор с бял цвят.
  • Време на фиксиране на етикета - веднага.
  • Време за окончателно слепване - след засъхване.
  • рН - 4.5 - 5
  • След изсъхване се образува безцветен прозрачен слой.

3.Нанасяне- нанася се чрез етикиращи машини и ръчно.

4.Почистване- незасъхналото лепило може да се отстранява с вода, засъхналото – с топла вода. След прекъсване на работния цикъл за повече от 60 минути е необходимо частите на машината, имащи допир с лепилото, да се измият. Измиването се извършва с топла или студена вода.

5.Съхранение- съхранението на лепилото се осъществява в оригиналните опаковки в закрити помещения при положителни температури, стабилно за 6 месеца от датата на производство.

Да се пази от замръзване.

6.Опаковка - лепилото се опакова в затворени пластмасови транспортни контейнери по 18 и 30кг. нето тегло. Опаковките са оборотни.

Допускат се други опаковки при договаряне с купувача.

7.Транспортът- се осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителя издава сертификат за качество.

Наличен е информационен лист.

This post is also available in: English