Начало

Фирма "Плам 07" ЕООД гр. Сливен е регистрирана през 2007г. Предмет на дейност на фирмата е производството на лепила предназначени за хранително - вкусовата промишленост, картонажната и текстилна промишленост и бита.

Производство на висококачествени лепила за хранително вкусовата промишленост. Те са предназначени за лепене на хартиени етикети върху стъкло, пластмаса, метал, текстил, дървесина. Намират приложение в консервната и пивоварната промишленост, при производството на вина, безалкохолни напитки и минерални води.

1.Приложение

2.Характеристики

3.Нанасяне

4.Почистване

5.Съхранение

Производство на висококачествени лепила за опаковъчната, картонажна и полиграфска индустрия. Тези лепила са предназначени за лепене на хартия и картон, пликове -страничен ръб проклеани хартии, каширане на микровелпапе, каширане на хартия към РР, каширане на AL фолио към хартия, хартии покрити с лакове. Намират приложение в лепене и каширане на хартия и картон, както и за книговезки цели.

1.Приложение

2.Характеристики

3.Нанасяне

4.Почистване

5.Съхранение

Производство на  висококачествени лепила за мебелната промишленост и бита. Те са предназначени за лепене на дървени детайли, дървени детайли D2-ниска температура, хартия върху пластмасови опаковки, хартия(плакат) в/у метал,цимент,камък, обикновени тапети, винили. Намират приложение в мебелната промишленост, в бита.

1.Приложение

2.Характеристики

3.Нанасяне

4.Почистване

5.Съхранение

This post is also available in: English