ЛЕПИЛО КОЛАПАК 0.5

Лепило за етикети върху стъкло и върху хартия

 1. Приложение- машинно и ръчно лепене на хартиени етикети върху стъкло и хартия.
 2. Характеристика
 • Външен вид- вискозна еднородна маса
 • Цвят - светложълт до жълт
 • Време на фиксиране на етикета- веднага
 • Време на окончателно слепване- след засъхване.
 • рН     - 7 – 7.5

Лепилото КОЛАПАК 0.5 се произвежда в няколко разновидности:

КОЛАПАК 0.5 -1, КОЛАПАК 05.2, КОЛАПАК 05.3 и КОЛАПАК 05.4.

Лепилата КОЛАПАК 05.1и КОЛАПАК 05.2 са предназначени за средно скоростни етикетиращи машини и се различават по вискозитет.

Лепилото КОЛАПАК 05.3 се произвежда с модифициращи добавки и е предназначено за високо скоростни етикетиращи машини при нисък разход на лепило.

Лепилото КОЛАПАК 05.4 освен за лепене на хартия върху стъкло е подходящо и за машинно и ръчно лепене на хартия с хартия, крафт хартия, картон и за канцеларски нужди.Лепилата са в готова за употреба форма.Може да се разреждат с вода, но това не се препоръчва от производителя.

 1. 3. Нанасяне- машинно и ръчно.

Лепилото може да се нанася без подгряване.

 1. Почистване - незасъхнало лепило може да се отстранява с вода, а при сух филм с топла вода
 1. Съхранение- стабилно за 3 месеца в оригинални опаковки при положителна температура. Да се пази от замръзване. След ползване на лепилото съдовете да се затварят плътно.

Забележка: Лепилото да не се съхранява при температура под 10°С

 1. Опаковка- пластмасов контейнер по 18 и 30 кг.

Опаковката е оборотна. Допускат се и други опаковки при договаряне с купувача.

 1. 7. Транспортът - осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителят издава сертификат за качество.

Наличен е информационен лист за безопасност.

This post is also available in: English