ЛЕПИЛО КОЛАПАК 0.4

1.Приложение- за ръчно лепене на хартия с хартия, хартия с картон, велпапе и др.

2.Характеристика.

Външен вид - вискозна течност

Цвят - бял

Мирис - слаб специфичен

pH - 4.5-7.0

3.Нанасяне - ръчно

4.Почистване - със студена или топла вода.

5.Съхранение - съхраняването на лепилото се осъществява в оригиналните опаковки в закрити помещения при положителна температура.

Стабилно за 3 месеца от датата на производство.

6.Опаковка - Лепилото се опакова в затворени пластмасови (РР) кофи с нетно тегло 18 и 30 кг. Опаковките са оборотни. Допускат се и други опаковки при договаряне с купувача.

7.Транспортът - се осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителят издава сертификат за качество и декларация за съответствие.

Наличен е информационен лист за безопасност.

This post is also available in: English