ЛЕПИЛО КОЛАПАК 4.1

1.Приложение - за машинно и ръчно лепене на хартия с полипропилен и алуминиево фолио.

2.Характеристика

Външен вид  - вискозна течност

Цвят  - бял

Мирис - слаб, специфичен

Вискозитет

/вискозиметър на Форд Ø8 mm, s/ - 20-25

pH - 5-7

3.Нанасяне - машинно и ръчно.

4.Почистване - машинни части, които имат контакт с лепилото се почистват със студена или топла вода.

5.Съхранение - съхранението на лепилото се осъщестява в оригиналните опаковки, в закрити помещения с положителна температура.

Стабилно в продължение на 6 месеца от датата на производство.

6.Опаковка - лепилото е опаковано в пластмасови (PP) кофи с нетно тегло от 18 и 30 кг. Опаковките са обортони. Допускат се и други опаковки при договаряне с купувача.

7.Транспортът – се осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителят издава сертификат за качество и декларация за съответствие.

Наличен е информационен лист за безопасност.

This post is also available in: English