ЛЕПИЛО КОЛАПАК 1.2

1.Приложение- за машинно и ръчно лепене на страничен шев на хартиени торби и пликове.

2.Характеристика.

Външен вид - вискозна течност

Цвят - бледожълт

Мирис - слаб специфичен

Вискозитет - 35-50

/вискозиметър на Форд Ø8 mm, s/

pH  - 7.5-8.0

3.Нанасяне-машинно и ръчно.

4.Почистване-Частите на машината имащи допир с лепилото се почистват със студена или топла вода.

5.Съхранение-Съхраняването на лепилото се осъществява в оригиналните опаковки в закрити помещения при положителна температура.

Стабилно за 3 месеца от датата на производство.

6.Опаковка-Лепилото се опакова в затворени пластмасови (РР) кофи с нетно тегло 18 и 30 кг. Опаковките са оборотни. Допускат се и други опаковки при договаряне с купувача.

7.Транспортът - осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителят издава сертификат за качество и декларация за съответствие.

Наличен е информационен лист за безопасност.

This post is also available in: English