ЛЕПИЛО КОЛАПАК 0.2

1.Приложение- за машинно лепене на дъна на хартиени торби и пликове.

2.Характеристика.

Външен вид - високо вискозна маса

Цвят - бял

Мирис  - слаб специфичен

pH  - 6.5 – 7.5

3.Нанасяне-машинно.

4.Почистване- Частите на машината имащи допир с лепилото се почистват със студена или топла вода.

5.Съхранение-съхраняването на лепилото се осъществява в оригиналните опаковки в закрити помещения при положителна температура.

Стабилно за 3 месеца от датата на производство.

6.Опаковка-Лепилото се опакова в затворени пластмасови (РР) кофи с нетно тегло 18 и 30 кг. Опаковките са оборотни. Допускат се и други опаковки при договаряне с купувача.

7.Транспортът - се осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителят издава сертификат за качество и декларация за съответствие.

Наличен е информационен лист за безопасност.

This post is also available in: English