ЛЕПИЛО КОЛАПАК ТК

1.Приложение- За запечатване на навити ролки тоалетна хартия.

2.Характеристика.

Външен вид - вискозна течност

Цвят - прозрачна опалесцираща течност с жълтеникав отенък.

Мирис - много слаб, специфичен

3.Нанасяне-машинно.

4.Почистване -Частите на машината имащи допир с лепилото се почистват със студена или топла вода.

5.Съхранение- съхраняването на лепилото се осъществява в оригиналните опаковки в закрити помещения при положителна температура.

Стабилно за 6 месеца от датата на производство.

6.Опаковка-Лепилото се опакова в затворени пластмасови (РР) кофи с нетно тегло 30 кг.Опаковките са оборотни.Допускат се и други опаковки при договаряне с купувача.

7.Транспортът - се осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителят издава сертификат за качество и декларация за съответствие.

Наличен е информационен лист за безопасност

This post is also available in: English