ЛЕПИЛА ЗА ОПАКОВЪЧНАТА, КАРТОНАЖНАТА И ПОЛИГРАФСКАТА ИНДУСТРИЯ

ЛЕПИЛО хартии и картон пликове-странични ръбове нископроклеяна хартия пликове -страничен ръб проклеани хартии  пликове-дъна, хартия към хартия  пликове страничен ръб хартия към РР пликове -дъна хартия към РР каширане на микровелпапе каширане на хартия към РР каширане на AL фолио към хартия  скоростно лепене на хартия  хартии покрити с лакове
 КОЛАПАК  ●                    
КОЛАПАК 0.2                    
 КОЛАПАК 0.3                    
КОЛАПАК 0.4  ●                    
КОЛАПАК 1.1    ●                
КОЛАПАК 1.2  ●                
КОЛАПАК 1.3                    
 КОЛАПАК 1.4    ●                  
 КОЛАПАК 4.1          ●      ●  
КОЛАПАК К 1                    
КОЛАПАК G 1  ◌                    
КОЛАПАК  К1.S      ●                
 КОЛАПАК Р1                  ◌    
 КОЛАПАК Т                      
 КОЛАПАК ТК                      
легенда:
предназначено за - ●
може да се използва - ◌
ЛЕПИЛО хартиени гилзи  прозорчета от РР фолио върху хартия затваряне на кашони   порьозни хартии  при прозводството на гипсокартон при прозводството на гипсокартон  при производството на многопластова тоалетна хартия  за запечатване на тоалетна хартия ВИСКОЗИТЕТ  pH
 КОЛАПАК                  30 000-40 000 mPa.s  4,5÷5,5
КОЛАПАК 0.2                    5,5÷7
 КОЛАПАК 0.3                    7÷8
КОЛАПАК 0.4      ◌              
КОЛАПАК 1.1       ●           8 000÷11 000 mPa.s  4÷6
КОЛАПАК 1.2                 30-35s/форд  5÷7
КОЛАПАК 1.3          ●  ●      100±10s/форд 4,5-5,5
 КОЛАПАК 1.4                 7 000÷10 000 mPa.s 4,5÷5,5
 КОЛАПАК 4.1     ●              30-40 s/форд 5÷7
КОЛАПАК К 1   ●                36-40s/ форд  5÷7
КОЛАПАК G 1   ●                50-70s/форд 3,6÷4,2
КОЛАПАК  К1.S                  25-30s/форд  5÷7
 КОЛАПАК Р1        ●          15 000-18 000  mPa.s 4,5÷5,5
 КОЛАПАК Т                  
 КОЛАПАК ТК                  
легенда:
предназначено за - ●
може да се използва - ◌

 

This post is also available in: English