УНИФИКС D3

ЛЕПИЛО

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНО ЗА ДЪРВО-УНИФИКС D3

Клас на водоустойчивост D3

1.Приложение- за лепене на дървени детайли

2.Характеристика.

Външен вид - вискозна течност

Цвят - бял

Мирис - слаб специфичен

Вискозитет - 7000 – 10000 mPa.s

pH - 2.8 – 3.5

3.Нанасяне-машинно и ръчно.

4.Почистване-Частите на машината имащи допир с лепилото се почистват със студена или топла вода.

5.Съхранение-Съхраняването на лепилото се осъществява в оригиналните опаковки в закрити помещения при положителна температура.

Стабилно за 6 месеца от датата на производство.

6.Опаковка-Лепилото се опакова в затворени пластмасови (РР) кофи с нетно тегло 20 и 30 кг. Опаковките са оборотни. Допускат се и други опаковки при договаряне с купувача.

7.Транспортът - осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителят издава сертификат за качество и декларация за съответствие.

Наличен е информационен лист за безопасност.

This post is also available in: English