ЛЕПИЛА ЗА ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 
 ЛЕПИЛО  хартиен етикет върху стъкло хартиен етикет върху РЕТ  хартиен етикет върху РЕ;РР   пластмасов етикет върху РЕТ  хартиен етикет върху метал  хартиен етикет върху матирани ; боядисани винени бутилки  хартиен етикет върху хартия (маркировки)  бандероли в/у стъклени и пластмасови бутилки  Оптимална температура за работа  t/C°  Начин на нанасяне на лепилото Срок на годност от датата на произв.
 КОЛАПАК 16  ◌  ◌ 18° -25°  машинно 6м.
 КОЛАПАК 17  ●  18° -25° машинно  3м.
 КОЛАПАК 0.5  ●  18° -25° машинно  3м.
 КОЛАПАК 4.2  ●  ●  ●  18° -25° машинно  3м.
 ПВА I  ●  ● 18° -25° ръчно 6м.
 ТСЛ ТОПЛО СТОПЯЕМО  ● 140°-160° машинно 6м.

 

Легенда
предназначено - ●
може да се използва - ◌

This post is also available in: English