ЛЕПИЛО КОЛАПАК 1.3

1.Приложение- за машинно и ръчно лепене на надлъжен шев на хартиени торби и пликове, за лепене на вълнообразен картон, при производството на гипсокартон.

2.Характеристика.

Външен вид  - вискозна течност

Цвят - бял

Мирис - слаб специфичен

Вискозитет - 30 до 100±10

/вискозиметър на Форд Ø8 mm, s/

pH - 4.5 до 5.5

3.Нанасяне-машинно и ръчно.

4.Почистване -Частите на машината имащи допир с лепилото се почистват със студена или топла вода.

5.Съхранение- осъществява се в оригиналните опаковки в закрити помещения при положителна температура.

Стабилно за 6 месеца от датата на производство.

6.Опаковка-Лепилото се опакова в затворени пластмасови (РР) кофи с нетно тегло 18 и 30 кг. Опаковките са оборотни. Допускат се и други опаковки при договаряне с купувача.

7.Транспортът - осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителят издава сертификат за качество и декларация за съответствие.

Наличен е информационен лист за безопасност.

This post is also available in: English