ЛЕПИЛО КОЛАПАК Т

1.Приложение- за машинно лепене на 2 и 3 пластови тоалетни хартии, кухненско руло и кърпи за лице.

2.Характеристика.

Външен вид - вискозна течност

Цвят - бял

Мирис  - слаб специфичен

Вискозитет  -18- 22 000 m.Pa.s

pH -5.3

3.Нанасяне-машинно.При смесване на лепилото с боя най-напред се извършва разреждане с вода до необходимия вискозитет след което се добавя водата при разбъркване.

4.Почистване-Частите на машината имащи допир с лепилото се почистват със студена или топла вода.

5.Съхранение-съхраняването на лепилото се осъществява в оригиналните опаковки в закрити помещения при положителна температура.

Стабилно за 6 месеца от датата на производство.

6.Опаковка-Лепилото се опакова в затворени пластмасови (РР) кофи с нетно тегло 18 и 30 кг. Опаковките са оборотни. Допускат се и други опаковки при договаряне с купувача.

7.Транспортът - осъществява във всички видове закрити транспортни средства, осигуряващи необходимите условия на съхранение.

При закупуване на лепило производителят издава сертификат за качество и декларация за съответствие.

Наличен е информационен лист за безопасност.

This post is also available in: English